Telefoon: 06-53234579|info@frolich.nl

Varia

//Varia
 • DSC07941DSC07944
  Cornelius Van Loenen, geboren 15 september 1942 te Magelang (Indonesie),  is een lyrisch impressionistische kunstschilder van vooral kleurijke, wijdse en ruige landschappen. Cornelius Van Loenen, geboren am 15. September 1942 in Magelang (Indonesien), ist ein lyrischer Impressionismusmaler mit zumeist bunten, weiten und zerklüfteten Landschaften. Cornelius Van Loenen, born on 15 September 1942 in Magelang (Indonesia), is a lyrical impressionist painter with mostly colorful, wide and rugged landscapes.
 • DSC07380DSC07368(2)
  Brons beeld van de Nederlandse kunstenaar / beeldhouwer Nic Jonk (1928-1994), "moeder en kind". Nic Jonk staat bekend om zijn plastische beeldhouwwerken met rondingen. Zijn werken handelen over liefde en vruchtbaarheid en laten opvallend veel vrouwelijke vormen zien. Gesigneerd "Nic Jonk". Bronze sculpture by the Dutch artist / sculptor Nic Jonk (1928-1994), "mother and child". Nic Jonk is known for his sculptures with curves. His works deal mostly with love and fertility and often show female forms. Signed "Nic Jonk". Bronzeskulptur des niederländischen Künstlers / Bildhauers Nic Jonk (1928-1994), "Mutter und Kind". Nic Jonk ist bekannt für seine kurvigen Skulpturen. Seine Arbeiten handeln meist von Liebe und Fruchtbarkeit und zeigen auffallend viel weibliche Formen. Signiert "Nic Jonk".
 • DSC06634DSC06626
  Bronzen beeld van de Chinese godin van mededogen Guanyin, zeer gedetailleerde afwerking, eind 19de eeuw. Bronzestatue der chinesischen Göttin des Mitgefühls Guanyin, detaillierte Verarbeitung, Ende des 19. Jahrhunderts. Bronze statue of the Chinese goddess of Mercy Guanyin, detailed workmanship, late 19th century.
 • DSC07481DSC07477
  Chinees bronzen tempelfiguur, eind 19e eeuw, met een eekhoornachtig dier en een schelp in zijn handen, zittend op een lotusblad. Chinese bronze temple figure, late 19th century, with a squirrel-like animal and a shell in his hands, sitting on a lotus leaf. Chinesische bronzene Tempelfigur, spätes 19. Jh., mit einem Eichhörnchen-ähnlichen Tier und einer Muschel in den Händen, sitzend auf einem Lotusblatt.  
 • DSC05933 2DSC05923 2
  Vier Chinese glazen snuif flesjes, "chinese snuff bottles", met decoratieve afbeeldingen, eind 19de eeuw. Four chinese snuff bottles with decorative illustrations, end of 19th century. Vier chinesische glaeserne Schnupftabakflaschen mit dekorative Abbildungen, Ende 19. Jh.  
 • DSC05976IMG_3397
  Vijf glazen Chinese snuif flesjes, "chinese snuff bottles", met binnengetekende afbeeldingen, begin 19de eeuw. Five rare, transparent chinese snuff botles with decorative illustrations within the bottles, beginning of 19th century. Fuenf durchsichtige, chinesische Schnupftabakflaschen mit dekorative Zeichnungen innerhalb der Flasche, Anfang des 19. Jh. .  
 • DSC08393DSC08386
  Handbeschilderde, delfts blauwe bloemenvaas met bloemmotief. Hand painted, delft blue flower vase with floral pattern. Handbemalte, blaue delfter Blumenvase mit Blumenmuster.
 • DSC03077DSC03069
  Degas (1834-1917) was een Franse schilder en beeldhouwer en wordt beschouwd als een van de eerste kunstenaars van het impressionisme, terwijl hij zichzelf een realist noemde. Na zijn dood werden in zijn atelier meer dan 150 sculpturen van zeer breekbare was en klei gevonden, waarvan er tot op de dag van vandaag slechts enkele bewaard zijn gebleven. Deze "danseres, kijkend naar de zool van haar rechtervoet (rond 1890-1900)" is een bronzen museumkopie uit een latere gieting. Op het voetstuk de naam "Degas". Degas (1834-1917) war ein französischer Maler und Bildhauer und gilt als einer der ersten Künstler des Impressionismus. Er selbst bezeichnete sich damals als Realist. Nach seinem Tod wurden mehr als 150 Skulpturen aus sehr zerbrechlichem Wachs und Lehm in seinem Studio gefunden, wovon nur wenige bis heute in bronzene Kopien konserviert sind. Diese "Tänzerin, schauend auf die Sohle ihres rechten Fußes (um 1890-1900)" ist eine bronzene Museumskopie aus einem späteren Guss. Auf dem Sockel der Name "Degas". Degas (1834-1917) was a French painter and sculptor and is considered one of the first artists of Impressionism, although he saw himself more as a realist. After his death, more than 150 sculptures of very fragile wax and clay were found in his studio, of which only a few are preserved until today. This "dancer, looking at the sole of her right foot (1890-1900)" is a bronze museum copy from a later cast. On the plinth the name "Degas".
 • DSC07515 2DSC07528 2
  Schilderij van de Hongaarse kunstenaar Gyertyáni Németh Gyula (1892-1946) met een scene van vrouwen op een markt. Gyula studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Boedapest. Painting by the Hungarian artist Gyertyáni Németh Gyula (1892-1946) with a scene of women on a market. Gyula studied at the Academy of Fine Arts in Budapest. Gemälde des ungarischen Künstlers Gyertyáni Németh Gyula (1892-1946) mit einer Szene von Frauen auf einem Markt. Gyula studierte an der Akademie der Schönen Künste in Budapest.
 • DSC07421DSC07404 2
  Japanse cloisonné geëmailleerde wandbord uit de Meiji-periode (1868-1912) van de 19e eeuw met een centrale scène van een haan omgeven door vormen van decoratief en kleurrijk email cloisonné. A 19th century Meiji period (1868-1912) Japanese cloisonné enamel wall plaque. The plaque has a central scene of a cockerel surrounded by bands of decorative and colorful cloisonné enamel. Japanischer Cloisonné emaillierter Wandteller aus der Meiji-Periode (1868-1912) des 19. Jh.. In der Mitte des Tellers ist eine Szene eines Hahns zu sehen umgeben von Formen aus dekorativem und buntem Cloisonné-Email.
 • DSC07455DSC07458
  Twee Japanse geëmailleerde cloisonné vazen uit de Meiji-periode (1868-1912), overal decoratief, overwegend geelgoud vormgegeven, in het midden een vogelscène aan beide zijden. Two Japanese enameled cloisonné vases from the Meiji period (1868-1912) of the late 19th Century, throughout decorative, predominantly yellow-gold designed, in the middle a bird scene on both sides. Zwei japanische cloisonné-emailierte Vasen aus der Meiji-Periode (1868-1912) des späten 19. Jh., durchgehend dekorativ, überwiegend gelb-gold gestaltet, in der Mitte eine Vogelszenerie auf jeweils beiden Seiten.  
 • DSC07122DSC07095
  1. Bronzen buste van een man met twee hoorns op het hoofd, op een marmeren plint, 25cm
  2. Bronzen aquamanile olie lamp in de vorm van een leeuw, 14cm.
  3. Groen glazen naakte vrouw liggend op een glazen plint, 17cm.
   
  1. Bronze bust of a man with two horns on the head, on a marble plinth, 25cm.
  2. Bronze aquamanile oil lamp in the shape of a lion, 14cm
  3. Naked woman lying on a glass plinth, 17cm.
   
  1. Bronzebüste eines Mannes mit zwei Hörnern auf dem Kopf, auf einem Marmorsockel, 25cm.
  2. Bronze aquamanile Öllampe in Form eines Löwen, 14cm.
  3. Glaeserne nackte Frau, die auf einem Glassockel liegt, 17cm.