Telefoon: 06-53234579|info@frolich.nl

Varia

//Varia
 • Twee blauwe KPM porselein kandelars in goud en watteauscène beschilderd, eind 18de/ begin 19de eeuw. Two blue KPM porcelain candlesticks painted in gold and wattle scene, late 18th / early 19th century. Zwei blaue KPM Porzellan Kerzenständer in Gold und Watteau Szenerie bemalt, Ende des 18. / Anfang des 19. Jahrhunderts.
 • Twee porseleinen bustes van Marie Antoinette en koning Lodewijk XVI, zeer gedetailleerd handgeschildert, duits porselein. Two porcelain busts, Marie Antoinette and King Louis XVI, very detailed handpainted, German porcelain. Zwei Porzellanbüsten von Marie Antoinette und König Louis XVI, sehr detailliert handbemalt, deutsches Porzellan.   Lodewijk XVI: 14cm Marie Antoinette: 15cm
 • Vier Chinese glazen snuif flesjes, "chinese snuff bottles", met decoratieve afbeeldingen, eind 19de eeuw. Four chinese snuff bottles with decorative illustrations, end of 19th century. Vier chinesische glaeserne Schnupftabakflaschen mit dekorative Abbildungen, Ende 19. Jh.  
 • Vijf glazen Chinese snuif flesjes, "chinese snuff bottles", met binnengetekende afbeeldingen, begin 19de eeuw. Five rare, transparent chinese snuff botles with decorative illustrations within the bottles, beginning of 19th century. Fuenf durchsichtige, chinesische Schnupftabakflaschen mit dekorative Zeichnungen innerhalb der Flasche, Anfang des 19. Jh. .  
 • Bronzen beeld van de Chinese godin van mededogen Guanyin, zeer gedetailleerde afwerking, eind 19de eeuw. Bronzestatue der chinesischen Göttin des Mitgefühls Guanyin, detaillierte Verarbeitung, Ende des 19. Jahrhunderts. Bronze statue of the Chinese goddess of Mercy Guanyin, detailed workmanship, late 19th century.
 • Japans porseleinen afbeelding van twee witte muizen knabberend aan een maiskolf. Japanese porcelain picturing two white mice eating of a corn figurine. Dieses japanische Porzellan stellt zwei weiße Mäuse an einem Maiskolben essend, dar.
  1. Bronzen buste van een man met twee hoorns op het hoofd, op een marmeren plint, 25cm
  2. Bronzen aquamanile olie lamp in de vorm van een leeuw, 14cm.
  3. Groen glazen naakte vrouw liggend op een glazen plint, 17cm.
   
  1. Bronze bust of a man with two horns on the head, on a marble plinth, 25cm.
  2. Bronze aquamanile oil lamp in the shape of a lion, 14cm
  3. Naked woman lying on a glass plinth, 17cm.
   
  1. Bronzebüste eines Mannes mit zwei Hörnern auf dem Kopf, auf einem Marmorsockel, 25cm.
  2. Bronze aquamanile Öllampe in Form eines Löwen, 14cm.
  3. Glaeserne nackte Frau, die auf einem Glassockel liegt, 17cm.
  1. Ijzeren kaarshouder met een hert, 17cm.
  2. Hongaars porselein van twee kinderen, 25cm.
  3. Bronzen plastiek van een aanvallende satyr op een vrouw , 8cm.
   
  1. Iron candle holder with a deer, 17cm.
  2. Hungarian porcelain of two children, 25cm.
  3. Bronze plastic of a satyr attacking a woman, 8cm.
   
  1. Kerzenhalter aus Eisen mit Hirsch, 17cm.
  2. Ungarisches Porzellan von zwei Kindern, 25cm.
  3. Bronzeplastik eines Satyrs, der eine Frau angreift, 8cm.
   
 • Brons beeld van de Nederlandse kunstenaar / beeldhouwer Nic Jonk (1928-1994), "moeder en kind". Nic Jonk staat bekend om zijn plastische beeldhouwwerken met rondingen. Zijn werken handelen over liefde en vruchtbaarheid en laten opvallend veel vrouwelijke vormen zien. Gesigneerd "Nic Jonk". Bronze sculpture by the Dutch artist / sculptor Nic Jonk (1928-1994), "mother and child". Nic Jonk is known for his sculptures with curves. His works deal mostly with love and fertility and often show female forms. Signed "Nic Jonk". Bronzeskulptur des niederländischen Künstlers / Bildhauers Nic Jonk (1928-1994), "Mutter und Kind". Nic Jonk ist bekannt für seine kurvigen Skulpturen. Seine Arbeiten handeln meist von Liebe und Fruchtbarkeit und zeigen auffallend viel weibliche Formen. Signiert "Nic Jonk".
 • Japanse cloisonné geëmailleerde wandbord uit de Meiji-periode (1868-1912) van de 19e eeuw met een centrale scène van een haan omgeven door vormen van decoratief en kleurrijk email cloisonné. A 19th century Meiji period (1868-1912) Japanese cloisonné enamel wall plaque. The plaque has a central scene of a cockerel surrounded by bands of decorative and colorful cloisonné enamel. Japanischer Cloisonné emaillierter Wandteller aus der Meiji-Periode (1868-1912) des 19. Jh.. In der Mitte des Tellers ist eine Szene eines Hahns zu sehen umgeben von Formen aus dekorativem und buntem Cloisonné-Email.
 • Twee Japanse geëmailleerde cloisonné vazen uit de Meiji-periode (1868-1912), overal decoratief, overwegend geelgoud vormgegeven, in het midden een vogelscène aan beide zijden. Two Japanese enameled cloisonné vases from the Meiji period (1868-1912) of the late 19th Century, throughout decorative, predominantly yellow-gold designed, in the middle a bird scene on both sides. Zwei japanische cloisonné-emailierte Vasen aus der Meiji-Periode (1868-1912) des späten 19. Jh., durchgehend dekorativ, überwiegend gelb-gold gestaltet, in der Mitte eine Vogelszenerie auf jeweils beiden Seiten.  
 • Chinees bronzen tempelfiguur, eind 19e eeuw, met een eekhoornachtig dier en een schelp in zijn handen, zittend op een lotusblad. Chinese bronze temple figure, late 19th century, with a squirrel-like animal and a shell in his hands, sitting on a lotus leaf. Chinesische bronzene Tempelfigur, spätes 19. Jh., mit einem Eichhörnchen-ähnlichen Tier und einer Muschel in den Händen, sitzend auf einem Lotusblatt.