Telefoon: 06-53234579|info@frolich.nl

Varia

//Varia
 • Schilderij van de Hongaarse kunstenaar Gyertyáni Németh Gyula (1892-1946) met een scene van vrouwen op een markt. Gyula studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Boedapest. Painting by the Hungarian artist Gyertyáni Németh Gyula (1892-1946) with a scene of women on a market. Gyula studied at the Academy of Fine Arts in Budapest. Gemälde des ungarischen Künstlers Gyertyáni Németh Gyula (1892-1946) mit einer Szene von Frauen auf einem Markt. Gyula studierte an der Akademie der Schönen Künste in Budapest.
 • Cornelius Van Loenen, geboren 15 september 1942 te Magelang (Indonesie),  is een lyrisch impressionistische kunstschilder van vooral kleurijke, wijdse en ruige landschappen. Cornelius Van Loenen, geboren am 15. September 1942 in Magelang (Indonesien), ist ein lyrischer Impressionismusmaler mit zumeist bunten, weiten und zerklüfteten Landschaften. Cornelius Van Loenen, born on 15 September 1942 in Magelang (Indonesia), is a lyrical impressionist painter with mostly colorful, wide and rugged landscapes.
 • Handbeschilderde, delfts blauwe bloemenvaas met bloemmotief. Hand painted, delft blue flower vase with floral pattern. Handbemalte, blaue delfter Blumenvase mit Blumenmuster. 29cm x 37cm
 • Degas (1834-1917) was een Franse schilder en beeldhouwer en wordt beschouwd als een van de eerste kunstenaars van het impressionisme, terwijl hij zichzelf een realist noemde. Na zijn dood werden in zijn atelier meer dan 150 sculpturen van zeer breekbare was en klei gevonden, waarvan er tot op de dag van vandaag slechts enkele bewaard zijn gebleven. Deze "danseres, kijkend naar de zool van haar rechtervoet (rond 1890-1900)" is een bronzen museumkopie uit een latere gieting. Op het voetstuk de naam "Degas". Degas (1834-1917) war ein französischer Maler und Bildhauer und gilt als einer der ersten Künstler des Impressionismus. Er selbst bezeichnete sich damals als Realist. Nach seinem Tod wurden mehr als 150 Skulpturen aus sehr zerbrechlichem Wachs und Lehm in seinem Studio gefunden, wovon nur wenige bis heute in bronzene Kopien konserviert sind. Diese "Tänzerin, schauend auf die Sohle ihres rechten Fußes (um 1890-1900)" ist eine bronzene Museumskopie aus einem späteren Guss. Auf dem Sockel der Name "Degas". Degas (1834-1917) was a French painter and sculptor and is considered one of the first artists of Impressionism, although he saw himself more as a realist. After his death, more than 150 sculptures of very fragile wax and clay were found in his studio, of which only a few are preserved until today. This "dancer, looking at the sole of her right foot (1890-1900)" is a bronze museum copy from a later cast. On the plinth the name "Degas".
 • Schilderij van de Nederlandse kunstenaar René Guillot (1961), gesigneerd. Gemälde des niederländischen Künstlers René Guillot (1961), unterschrieben. Painting by the Dutch artist René Guillot (1961), signed. 70cm x 141cm    
 • Schilderij van de Nederlandse kunstenaar René Guillot (1961), gesigneerd. Gemälde des niederländischen Künstlers René Guillot (1961), unterschrieben. Painting by the Dutch artist René Guillot (1961), signed. 95cm x 155.5cm
 • Een bronzen figuur van de Franse kunstenaar Roger de Minvielle (1897 - 1987) met de naam "Dresseur et cheval couché" oftewel "Trainer en het liggende paard", brons donker gepatineerd op een groene marmeren voet, ondertekend MINVIELLE. Eine Bronzefigur des französischen Künstlers Roger de Minvielle (1897 - 1987) mit den Namen "Dresseur et cheval couché" oder auch "Der Trainer und das liegende Pferd", dunkle Bronzepatina auf grünem Marmorsockel, signiert MINVIELLE. A bronze figure of the French artist Roger de Minvielle (1897 - 1987) with the name "Dresseur et cheval couché" or "Trainer and the reclining horse", bronze dark patina on a green marble base, signed MINVIELLE. 29cm x 21cm x 18cm x 16.5cm
 • Drankenkelder, rond 1870, geeboniseerd hout met boulle inlegwerk van voornamelijk ivoor en schildpad op de boven- en voorkant, set van 16 gematteerd en beschilderde likeurglazen en vier karaffen. Decanter set, around 1870, ebonized wood boulle marquetry of ivory and turtle on the top and front, set of 16 partially frosted and handpainted liqueur glasses and four decantes. Hölzernes Likeur Set, um 1870, aus ebonisiertem Holz mit Boulle-Intarsien aus Elfenbein- und Schildkröte oben als auch auf der Vorderseite, Set mit 16 mattiert und handbemalten Likörgläsern und vier Karaffen.
 • Een ivoren buste van het mythisch wezen faun met robijnen ogen, in de buste een horlogewerk van de beroemde klokkenmaker L'Epine uit Parijs (1720-1814), geëmailleerde wijzerplaat met Arabische cijfers voor de uren en Breguet wijzers, aan de onderkant van de buste een heraldische adelaar, gesigneerd "L'Epine, Paris". Eine Elfenbeinbüste des Fabelwesen Faun mit rubinen Augen, in der Büste ein Uhrwerk des berühmten Pariser Uhrmachers L'Epine (1720-1814), emailliertes Zifferblatt mit arabischen Ziffern für die Stunden und Breguet-Zeiger, am unteren Rand der Büste ein heraldischer Adler, signiert "L'Epine, Paris". An ivory bust of the mythical creature faun with ruby eyes, in the bust a watch of the famous clockmaker L'Epine from Paris (1720-1814), enamelled dial with Arabic numerals for the hours and Breguet hands, at the bottom of the bust a heraldic eagle, signed "L'Epine, Paris". 12cm x 7.5cm x 7.5 cm
 • Drankenkelder, rond 1870, geeboniseerd hout met boulle inlegwerk van ivoor, schildpad en gekleurd hertshoorn op de boven- en voorkant, set van 16 gedeeltelijk gematteerde likeurglazen en vier karaffen. Decanter set, around 1870, ebonized wood boulle marquetry of ivory, turtle and colored stag horn on the top and front, set of 16 partially frosted liqueur glasses and four decantes. Hölzernes Likeur Set, um 1870, aus ebonisiertem Holz mit Boulle-Intarsien aus Elfenbein, Schildkröte und gefärbtes Hirschhorn oben als auch auf der Vorderseite, Set mit 16 teilweise mattierten Likörgläsern und vier Karaffen.
 • Een 19de-eeuws Chinees handbeschilderde driedelig tulpenvaas met bloemmotieven na de 17de-eeuws delfts blauwe tulpenvaas. Eine chinesische handbemalte dreiteilige Tulpenvase aus dem 19. Jahrhundert mit Blumenmotiven nach der Delfter blauen Tulpenvase aus dem 17. Jahrhundert. A Chinese hand-painted three-part tulip vase from the 19th century with floral motifs based on the Delft blue tulip vase from the 17th century. 16cm x 16cm x 40cm
 • Een humoristisch en satirisch bronzen tafereel van de varkenskoopman uit de 19de / 20de eeuw met de Franse titel "Je parie encore un pol" oftewel "Ik vergok weer een politicus". Eine humorvolle und satirische Bronzeszene eines Schweinehändlers aus dem 19./20. Jahrhundert mit dem französischen Titel "Je parie encore un pol" oder "Ich verwette wieder einen Politiker". A humorous and satirical bronze scene of a pig merchant from the 19th / 20th century with the French title "Je parie encore un pol" or "I bet another politician". 41cm diagonal