Een humoristisch en satirisch bronzen tafereel van de varkenskoopman uit de 19de / 20de eeuw met de Franse titel “Je parie encore un pol” oftewel “Ik vergok weer een politicus”.

Eine humorvolle und satirische Bronzeszene eines Schweinehändlers aus dem 19./20. Jahrhundert mit dem französischen Titel “Je parie encore un pol” oder “Ich verwette wieder einen Politiker”.

A humorous and satirical bronze scene of a pig merchant from the 19th / 20th century with the French title “Je parie encore un pol” or “I bet another politician”.

41cm diagonal