Degas (1834-1917) was een Franse schilder en beeldhouwer en wordt beschouwd als een van de eerste kunstenaars van het impressionisme, terwijl hij zichzelf een realist noemde. Na zijn dood werden in zijn atelier meer dan 150 sculpturen van zeer breekbare was en klei gevonden, waarvan er tot op de dag van vandaag slechts enkele bewaard zijn gebleven. Deze “danseres, kijkend naar de zool van haar rechtervoet (rond 1890-1900)” is een bronzen museumkopie uit een latere gieting. Op het voetstuk de naam “Degas”.

Degas (1834-1917) war ein französischer Maler und Bildhauer und gilt als einer der ersten Künstler des Impressionismus. Er selbst bezeichnete sich damals als Realist. Nach seinem Tod wurden mehr als 150 Skulpturen aus sehr zerbrechlichem Wachs und Lehm in seinem Studio gefunden, wovon nur wenige bis heute in bronzene Kopien konserviert sind. Diese “Tänzerin, schauend auf die Sohle ihres rechten Fußes (um 1890-1900)” ist eine bronzene Museumskopie aus einem späteren Guss. Auf dem Sockel der Name “Degas”.

Degas (1834-1917) was a French painter and sculptor and is considered one of the first artists of Impressionism, although he saw himself more as a realist. After his death, more than 150 sculptures of very fragile wax and clay were found in his studio, of which only a few are preserved until today. This “dancer, looking at the sole of her right foot (1890-1900)” is a bronze museum copy from a later cast. On the plinth the name “Degas”.