19e-eeuws Franse verguld bronzen pendule in een vaas, gaandwerk slagwerk met halfuurslag op een bel, wit geëmailleerde wijzerplaat met Romeinse cijfers voor de uren en Arabische cijfers voor de 5-minuten aanduiding, naast de vaas zittend een bronzen engeltje, bronzen vergulden ornamenten.

19th century French gilded bronze pendulum in a vase, going percussion with half hour striking on a bell, white enamelled dial with Roman numerals for the hours and Arabic numerals for the 5-minute indication, next to the vase sits a little bronze angel, bronze gilded ornaments.

Französisches vergoldetes Bronzependel aus dem 19. Jahrhundert in einer Vase, Uhrwerk mit halbstündigem Schlag auf einer Glocke, weißes emailliertes Zifferblatt mit römischen Ziffern für die Stunden und arabische Ziffern für die 5-Minuten-Anzeige, neben der Vase sitzt ein kleiner Bronzeengel, vergoldete Ornamente.