Een Memento Mori van de Engelse klokkenmaker John Josephson, Londen, tweede helft 18de eeuw, gedetailleerd verwerkt en verguld zakhorloge uurwerk in een zilveren schedel, geëmailleerde wijzerplaat met Romeinse cijfers voor de uren en Arabische cijfers voor de vijf-minuten aanduiding, achter op het uurwerk gesigneerd “Josephson London 32735″. Deze klok is een symbool van tijd en moet de mens aan zijn eigen sterfelijkheid herinneren (memento mori = Gedenk te sterven).

Eine Memento Mori des englischen Uhrmachers John Josephson, London, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, detailliert verarbeitete und vergoldetes Taschenuhrwerk in einem silbernen Totenkopf, emailliertes Ziffernblatt mit römischen Ziffern für die Stunden und arabischen Ziffern für die fünf Minuten Anzeige, signiert “Josephson London 32735” auf der Rückseite des Uhrwerks. Diese Uhr ist ein Symbol der Zeit und möchte den Menschen an ihre eigene Sterblichkeit erinnern (Memento Mori = Gedenke des Todes).

A Memento Mori by the English clockmaker John Josephson, London, second half of the 18th century, detailed processed and gilded watch in a silver skull with spring driven fusee movement, enamelled dial with Roman numerals for the hours and Arabic numerals for the five-minute indication, signed “Josephson London 32735” on the back of the clockwork. This clock is a symbol of time and wants you to remind yourself of your own mortality (memento mori = remember to die).

Dimensions: 5,5 cm x 7 – 13 cm x 7 cm