Een fijne swingende geïnverteerde (omgekeerd) gouden kolompendule met gouden versieringen. Eerste helft 19de eeuw.

A fine swinging inverted golden column pendulum with gilded decorations. First half of the 19th century.

Eine feinschwingende, goldene, umgekehrte Säulenpendel mit vergoldeten Verzierungen. Erste Hälfte des 19. Jahrhunderts.